Osaleja meelespea


 1. Laada korraldaja on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus.
 2. Laat toimub 13.08.22 kell 10.00 – 16.00 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse maja ees (Kreenholmi 45). Territoorium on jagatud tsoonideks (skeem Asukohaplaan).
 3. Korraldajaid tunned kollaste vestide “IVKHK MEESKOND” järgi. Korraldajad paigutavad laadalisi kohtadele 13.08.2022 kella 6:30 – 10:00 ja jagavad laada ajal vajadusel informatsiooni.
 4. Igal kauplemistsoonil kauplejat võtab vastu korraldaja ja näitab talle eraldatud kauplemiskohta. Kohad jagatakse elava järjekorra alusel. Alates kella 10.00st on sõidukitega liikumine laada territooriumil keelatud. Autode parkimiseks on eraldatud parkimisalad. Lahkumine laada territooriumilt on autodele avatud kella 16.00st.
 5. Kauplejatel on kauba väljapanemiseks endal kaasas vajalik inventar.
 6. Müügikohas tohib kaubelda ainult registreerimisel märgitud kaubaga, vastasel juhul on laada korraldajal õigus kauplemine peatada. Kui kaupleja kaup ei vasta lubatule on korraldajal õigus kaupleja müügikoht tühistada ja korraldaja ei maksa kauplejale osalustasu tagasi.
 7. Standardse müügikoha suurus:
   Toiduained ja mesi, ehitus- ja tööstuskaubad käsitöö ja suveniirid , muu / tsoon A
  • 3m laius ja 3m sügavus. Autot ei tohi parkida kauplemiskohal, elektriühendus
  • Käsitöö ja suveniirid; muu /tsoon B
  • 1m laius ja 1m sügavus. Autot ei tohi parkida kauplemiskohal
  • Toiduained ja mesi, ehitus- ja tööstuskaubad, käsitöö ja suveniirid, istikud, muu / tsoon С
  • 3m laius ja 3m sügavus. Auto saab parkida kauplemiskohal, elektrit ei ole
  • Istikud, taimed ja ajakaubad / tsoon D*
  • 3m laius ja 5m sügavus. Auto saab parkida kauplemiskohal, elektrit ei ole
 8. Laiema pinna vajadusel on võimalik lisapinda juurde tellida. Allpool olevas tabelis on standardse kauplemiskoha ja iga lisameetri hind.

 9. Kauplemisvaldkond Osalustasu
  ajavahemik 20.06.-25.07.22. ajavahemik 26.07.-11.08.22.
  Istikud, taimed ja aiakaubad; Ehitus- ja tööstuskaubad; toiduained ja mesi (3 m lai) 20€ / koht + 6€ iga järgnev meeter 24€ / koht + 7€ iga järgnev meeter
  Peale 11.08.22. vabade kohtade olemasolul ja laadapäeval – 28€ / koht + 8€ iga järgnev meeter
  käsitöö ja suveniirid; muu (3 m lai) 17€ / koht + 5€ iga järgnev meeter 20€ / koht + 6€ iga järgnev meeter
  Peale 11.08.22. vabade kohtade olemasolul ja laadapäeval – 24 / koht + 7 iga järgnev meeter
  käsitöö ja suveniirid; muu* (1 m lai) 6€ / koht 8€ / koht
  Peale 11.08.22. vabade kohtade olemasolul ja laadapäeval – 10 / koht

 10. Juhul kui teie toodang puudub ülaltoodud tabelis, siis on vaja võtta ühendust korraldajaga.
 11. Osalemiseks palume täita registreerimisvorm.
 12. Osalustasu saab maksta ainult ülekandega. Broneering loetakse teostatuks peale korraldaja poolt esitatud arvel märgitud summa laekumist korraldaja arveldusarvele.
 13. Arved osalustasu kohta kauplejatele esitatakse 08.-11.08.22. Maksmise tähtaeg on 12.08.21. Kui registreerunule ei ole arve saadetud, palume võtta ühendust narvalaat@ivkhk.ee või mob. +372 5629 9493.
 14. Laadale tulemata jätmise või broneeringu äraütlemise korral laekunud summat ei tagastata.
 15. Kauplejale on koht broneeritud ja ära märgitud ainult õigeaegselt ülekandega arve tasumisel..
 16. Registreerimine lõpeb 11.08.22 kell 12:00 või laadaplatsi väljamüümisega. Kauplejad, kes ei ole eelnevalt registreerunud, saavad müügikoha vaid vabade kohtade olemasolul 13.08.22 alates kella 09.00st. Sularahas tasujatel tuleb müügikohtade eest tasuda ainult vestidega “IVKHK MEESKOND” laadakorraldajatele, kes väljastavad maksekviitungi. Kuni kella 09.00ni sissepääs laadaplatsile on avatud ainult eelnevalt registreerinud kauplejatele.
 17. Kui kaupleja vajab oma kaupade müügiks eri müügiluba, tuleb kauplejal luba taotleda. Narva Linnavalitsuse Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti, Hinna- ja tarbijakaitsetalitusest, telefon on 3599 084.
 18. Kui kaupleja muudab omavoliliselt broneeritud kohta või mõõtmeid, siis on korraldajatel õigus kaupleja teisele müügikohale ümber paigutada ja/või lisatasu küsida.
 19. Kui kaupleja planeerib oma sõiduki paigutada müügiplatsile, siis tuleb arvestada sõiduki suurusega, et see tellitud kohale ära mahub.
 20. Elektrit on võimalik kasutada ainult eelbroneeringuga müügikohtadel A tsoonis (maks. 3kw) ja lisatasu eest 6€. Palume registreerimisel täpsustada elektriseadmete võimsust (mitu kilovatti). Igal kauplejal peab olema kaasas 100-ne meetrine pikendusjuhe.
 21. Laadaplatsil hoiab korda turvateenistus. Kauplejad vastutavad oma kauba olemasolu eest.
 22. Kaupleja hoiab oma müügikohta ja müügikoha ümbruse puhtana ja korras, üleliigse prügi paneb prügikotti ja peale laada lõppemist koristab oma müügikoha.
 23. Kaubad peavad müügiks olema korrektselt paigutatud.
 24. Toitlustusteenust pakub laadal Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus. Toidukauba müüja ei ole toitlustaja.
 25. Õlle müük on ainult korraldajaga kooskõlastusel.


  1. Parimate soovidega,
   Narva Suvelaada 2022 korraldusmeeskond